Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Geodezja >> Zrównoważony rozwój a ocena terenów...

Zrównoważony rozwój a ocena terenów inwestycyjnych - Prelekcja UIZ na YouTube

Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Jakie uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przyrodnicze wpływają na proces wyceny nieruchomości? Czym są analizy geoinformacyjne? Jakie cechy przestrzeni wpływają na cenę gruntu?
Na pytania te wyczerpująco odpowiedział dr inż. Marek Ogryzek (Prodziekan, Kierownik Laboratorium GIS Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), na Uniwersytecie Inwestycji Ziemskich 2019.
Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Artykuły z video