Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

O inwestycjach i inwestowaniu >> Wywiad z Danielem Rajkowskim -...

Wywiad z Danielem Rajkowskim - Ekspertem Rynku Gruntów Inwestycyjnych

Rynek gruntów inwestycyjnych jest dynamicznym i złożonym środowiskiem, które ciągle ewoluuje, oferując nowe możliwości. Daniel Rajkowski, ekspert w tej dziedzinie, dzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami, rzucając światło na najnowsze trendy, nietypowe transakcje i kluczowe różnice między rynkiem gruntów inwestycyjnych a rynkiem mieszkaniowym. Jego spostrzeżenia otwierają przed nami drzwi do zrozumienia mechanizmów kształtujących obecny krajobraz rynku gruntów.

Jakie są najbardziej nieoczekiwane trendy, które obserwujecie na rynku gruntów inwestycyjnych w ostatnich latach?

W ostatnich latach na rynku gruntów inwestycyjnych można zaobserwować kilka fascynujących trendów. Szczególnie zwraca uwagę rosnące zainteresowanie terenami nad jeziorami, z Mazurami na czele. To region, który ze względu na swoją naturalną urodę i dostęp do wody, przyciąga zarówno turystów, jak i inwestorów szukających miejsc pod budowę domów wypoczynkowych czy obiektów turystycznych. Innym znaczącym trendem jest dynamiczny rozwój sektora turystycznego, który napędza popyt na grunt pod różnego rodzaju inwestycje turystyczne i rekreacyjne. Dużą rolę odgrywają także inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa nowych dróg, portów dla jachtów czy modernizacja lotnisk, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność Mazur. To wszystko przekłada się na stopniowy wzrost cen gruntów inwestycyjnych w regionie.

Czy możecie podzielić się jakąś nietypową historią lub anegdotą związaną z transakcjami na rynku gruntów?

Pewna historia, która mnie szczególnie ujęła, dotyczy inwestora, który poszukiwał idealnej działki bezpośrednio przy Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jego pierwotnym założeniem była działka w „pierwszej linii” przy jeziorze. Jednak, kiedy zapoznał się z koncepcją osady oferującej wszystkim mieszkańcom dostęp do jeziora poprzez wspólne tereny rekreacyjne, postanowił zmienić swoje podejście. Ostatecznie zdecydował się na zakup nie jednej, ale dwóch działek, które nie były bezpośrednio przy linii brzegowej. Ta decyzja odzwierciedla zmianę perspektywy na to, co naprawdę ważne – dostęp do wody i możliwość cieszenia się pięknem jeziora, niekoniecznie z działki położonej w pierwszej linii. Zamiast skupić się na pojedynczej, droższej działce, wybrał dwie oferujące różne możliwości: jedną dla siebie i swojej rodziny, a drugą jako inwestycję długoterminową.

Jakie są najbardziej zaskakujące różnice między rynkiem gruntów inwestycyjnych a rynkiem mieszkaniowym?

Jedną z kluczowych różnic jest potencjał dochodowy, który na rynku gruntów inwestycyjnych często okazuje się być wyższy niż na rynku mieszkaniowym. Grunty, jako zasób ograniczony, z czasem zyskują na wartości, co może przynieść inwestorom znaczące zyski. Wymaga to jednak głębokiej wiedzy rynkowej i zrozumienia czynników wpływających na wartość gruntów, co oznacza, że inwestycje te mogą być bardziej ryzykowne. Innym ważnym aspektem jest niższe obciążenie podatkowe i brak konieczności opłacania czynszu, co sprawia, że inwestycje w grunty są atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych inwestycji mieszkaniowych.

Czy rynek gruntów jest zależny od rynku mieszkaniowego, czy może to grunty wpływają na rynek mieszkaniowy?

W rzeczywistości istnieje wzajemna zależność między tymi dwoma rynkami. Z jednej strony, cena i dostępność gruntów bezpośrednio wpływają na rynek mieszkaniowy, szczególnie w kontekście dostępności nowych terenów pod budowę. Z drugiej strony, rosnący popyt na mieszkania może zwiększać zapotrzebowanie na grunt, co prowadzi do wzrostu cen działek. To dynamiczne oddziaływanie kształtuje rynki, czyniąc je niezwykle interesującymi do obserwacji i analizy.

Czy na rynku są 'ukryte perły’, które zwykle są pomijane przez większość inwestorów?

Rzeczywiście, istnieją na rynku tak zwane 'ukryte perły’ – nieruchomości o dużym potencjale, które na pierwszy rzut oka mogą nie przyciągać uwagi inwestorów. Mogą to być tereny wymagające rewitalizacji lub położone w mniej oczywistych lokalizacjach, które oferują znaczne możliwości wzrostu wartości po dokonaniu odpowiednich inwestycji. Takie nieruchomości wymagają jednak bardziej strategicznego podejścia i gotowości do podjęcia większego ryzyka, ale równocześnie mogą oferować wyjątkowe okazje do osiągnięcia wysokich zysków.

Czy możesz wskazać jakiś nietypowy trend, np. demograficzny lub społeczny, który ma znaczący wpływ na rynek gruntów?

Urbanizacja jest jednym z najważniejszych trendów wpływających na rynek gruntów. Wzrost liczby ludności w miastach generuje większe zapotrzebowanie na nowe przestrzenie mieszkaniowe, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wartości gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach. W odpowiedzi na te zmiany, niektórzy inwestorzy szukają możliwości zakupu nieruchomości w mniej zaludnionych, ale równie atrakcyjnych regionach, gdzie mogą cieszyć się większą przestrzenią i bliskością natury.

Jakie najbardziej zaskakujące efekty ekonomiczne zaobserwowaliście po realizacji wybranego projektu inwestycyjnego?

Jednym z najbardziej zaskakujących efektów, jakie zaobserwowaliśmy po realizacji projektów inwestycyjnych, jest zdolność niektórych terenów do osiągania wręcz spektakularnego wzrostu wartości. Na przykład, pewne projekty związane z rozbudową infrastruktury turystycznej czy poprawą dostępności komunikacyjnej regionu przyczyniły się do wzrostu wartości działek nawet o 300% w ciągu kilku lat. To pokazuje, jak strategiczne inwestycje w rozwój terenów mogą znacząco zwiększyć ich atrakcyjność i wartość, oferując inwestorom wysokie zyski.

 

Artykuły z video