Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Analiza rynku >> Obligacje Skarbowe – przewodnik dla...

Obligacje Skarbowe – przewodnik dla oszczędzających

Obligacje Skarbowe nadal mogą wygrać z lokatą bankową

W czerwcu 2019 roku na stronie itfis.pl opisany był mechanizm odsetkowy dla Obligacji Skarbowych (https://www.itfis.pl/blog/kuszenie-obligacja-dobrze-policz-odsetki/).
W ocenie serwisu najlepszą Obligacją Skarbową jest Obligacja Czteroletnia Indeksowana Inflacją. Wyjściowe oprocentowanie ma na poziomie 2,4% rocznie, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych szansa na ponad 3% rocznie jest jak najbardziej realna. O Obligacjach Skarbowych słyszał prawie każdy, nie każdy jednak dostatecznie rozumie ile netto na rękę otrzyma, gdy zdecyduje się na tę formę oszczędzania. Oto krótki przegląd możliwości.

Pożycz pieniądze

Skarb Państwa chce od nas pożyczać w różnych wariantach:

Obligacje 3- miesięczne o stałym oprocentowaniu 1,5%

Propozycja to 1,5% w skali roku. Wprawdzie inwestycja jest przewidziana tylko na 3 miesiące, ale istnieje możliwość złożenia dyspozycji kontynuacji „oszczędzania”. Jeżeli złożymy wniosek o kontynuację w trakcie trwania naszej emisji, całość procesu przebiegnie automatycznie. Scenariusz będzie przebiegał wg kolejności:

  1. umorzenie i pobranie podatku od zysków kapitałowych (19% od wypracowanego zysku, w tym konkretnym przypadku podstawą opodatkowania objęte zostanie 0,38 zł od każdych zainwestowanych 100 zł )
  2. Nabycie nowej serii obligacji. Itd (jeżeli składać będziemy kolejne zlecenia)

Prześledźmy ten sposób oszczędzania dla przysłowiowych 100 złotych, przy założeniu że warunki kolejnych emisji nie ulegną zmianie

Każde 100 złotych zamieni się po trzech miesiącach w 100,38 zł. Wynika to wprost z oprocentowania 1,5% w skali roku, potwierdzonych listem emisyjnym (http://www.obligacjeskarbowe.pl/media_files/7f9e0678-8a93-4278-93e0-be3d92f09aaf.pdf )

Zysk ( 0,38 zł od każdych 100 zł) oczywiście obłożony jest podatkiem od zysków kapitałowych ( 19%), zatem wynik netto wyniesie 100 zł + (0,81*0,38 zł) = 100 zł + 0,3070 =  100,31 zł

Po trzech miesiącach możemy więc liczyć na to że, z każdych 100zł, 31 groszy wpadnie do naszej kieszeni jako zysk netto.

Załóżmy, że co kwartał przez rok odnawiamy naszą inwestycję, licząc na siłę procentu składanego. Niestety Skarb Państwa nie zachęca nas w tym przypadku jakoś szczególnie. Możemy znów nabyć obligacje 3 miesięczne bez żadnych preferencji.

Po roku wkład urośnie o 1,24%, a po 5 latach o 6,34%. Niewiele, jeżeli uświadomimy sobie że za każde 100 złotych, po 5 latach otrzymamy tylko 6,34 zł. odsetek. Na pocieszenie, to kwota już po podatkach.

Obligacje 2 letnie o stałym oprocentowaniu 2,1 %

Inflacja za oknem zaczyna rozwijać żagle, a tu na stole leży propozycja pożyczenia Skarbowi Państwa pieniędzy na stały procent, hmm, zobaczmy co otrzymamy w zamian.

Po roku wkład urośnie o 1,13%. To mniej niż w rozwiązaniu trzymiesięcznym. Haczyk tkwi w kosztach rezygnacji. Dopóki inwestor nie dotrwa do końca dwuletniego okresu, wcześniejszy wykup wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 70 groszy od każdej obligacji (czyli od każdych 100 złotych). Do tego podatek Belki i mamy wynik jaki mamy.

Jeżeli nasz horyzont czasowy jest krótszy niż rok, lepiej wyjdziemy na zakupie obligacji 3 miesięcznych.

Kto dotrwa do końca dwuletniego okresu, otrzyma zwrot na kapitale netto w wysokości 3,43%, oczywiście może natychmiast ponownie wybrać się na zakupy z bonusem 10 groszy na obligację. Więcej można przeczytać w zakładce zamiana po kliknięciu w aktywny link : (http://www.obligacjeskarbowe.pl/oferta-obligacji/obligacje-2-letnie-dos/dos1121/) Po takiej akcji, inwestor po 4 latach może liczyć na +7,09% a po 10 latach nawet na 18,87%. Oczywiście, perspektywa 10 letnia jest niepewna, nie wiemy jakie stopy procentowe będą w roku 2029, nie znamy nawet przyszłorocznej stopy inflacji. Porównanie powinno nie przekraczać naszym zdaniem okresu 5 lat.

Po 5 latach rolujący obligacją 2 letnią ze stałym kuponem, może liczyć na +8,46%

Obligacje 3-letnie ze zmiennym oprocentowaniem

Co najmniej zastanawiające rozwiązanie. Pokolenie czerpiące wiedzę z grafik, widzi reklamę (rysunek powyżej) i od razu może wyciągnąć błędny wniosek. Przez 3 lata mogę otrzymać 2,20% każdego roku, chyba że jakiś czynnik wpłynie na zmianę. Nic bardziej mylnego.

Prz tej obligacji oprocentowanie jest gwarantowane tylko w pierwszym 6-miesięcznym okresie. Potem wyniesie dokładnie tyle ile 6M WIBOR (https://obligacje.pl/pl/narzedzia/wibor-6m ) czyli obecnie tylko 1,79%!

Koszt wcześniejszej rezygnacji w wysokości 0,70 zł od każdych 100 zł, powoduje że, obligacja 3-letnia w pierwszych dwóch latach przegrywa z obligacją trzymiesięczną. WIBOR 6M w najbliższym czasie raczej dynamicznie nie wzrośnie, propozycja pożyczki wydaje się jedną z najsłabszych

Po 5 latach inwestor może liczyć tylko na 7,61% netto.

Obligacje 4-letnie (nie) indeksowana inflacją

Teoretycznie, powinna to być najmocniejsza propozycja, jednak koszty wcześniejszej rezygnacji wynoszące 2,00 PLN od każdych zainwestowanych 100 złotych mocno „ściągają w dół” wyniki. Oczywiście można założyć inwestycję trwającą do samego końca (czyli 10 lat), jednak wynik końcowy (+24,87%) nie będzie się wyraźnie różnił od rezultatu osiągniętego przez dynamiczną obligację czteroletnią (+21,52%). Dodatkowo, obligacja czteroletnia w pierwszych 5 latach przyniesie wyższe oprocentowanie, czym może skutecznie zniechęcić do długoterminowego zobowiązania.

PODSUMOWANIE

Tabela poniżej pokazuje, na jaki % mogę liczyć, pożyczając Państwu własne pieniądze. Zieloną czcionką zaznaczono najlepszy rezultat. Widać, że w pierwszych czterech latach obligacja 4 letnia wygrywa, w piątym roku oddając na chwilę pierwszeństwo obligacji 10 letniej. Co ciekawe, w 8 roku wyniki obu propozycji zrównują się, dopiero w 9 i 10 roku na pierwsze miejsce wysuwa się obligacja 10 letnia.

Czy warto kupować Obligacje Skarbowe? Jak najbardziej warto. Pamiętajmy, że jest to inwestycja o najwyższym poziomie zabezpieczenia. Gwarantem oddania długu jest Skarb Państwa. Dla gotówki to najbezpieczniejsze obecnie miejsce.

Mam nadzieję, że w kwestii Obligacji Skarbowych wszystko jest teraz jasne (lub przynajmniej bardziej zrozumiałe). Wiedza jest kluczem do dobrych decyzji.

Dla liczących zyski „średniorocznie” tabela poniżej.

Osobiście nie lubię porównań „średniorocznych stóp zwrotu”, w przypadku Obligacji Skarbowych, a zwłaszcza w analizach porównawczych ten parametr może być ciekawy.

Powstaje artykuł o alternatywie dla tych, którzy nie lubią gotówki, premiera na początku lutego.

Autor: Bogdan Paterek (CEO Instytut Technik Finansowych i Sukcesji)

Artykuły z video