Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Poradnik, czyli jak załatwić... >> Mieszkasz w USA i chcesz...

Mieszkasz w USA i chcesz kupić działkę w Polsce? Z nami to bardzo proste.

Zwracacie się do nas z pytaniem, czy osoba mieszkająca w USA, która posiada polskie obywatelstwo, ma prawo kupić działkę w Polsce? Wyjaśnimy więc w kilku krokach, jak należy postępować w takiej sytuacji.

Krok pierwszy – przygotowanie treści pełnomocnictwa

W Rodzinnych Inwestycjach przygotowujemy treść pełnomocnictwa, które musi zawierać informacje o przedmiocie zakupu, jego cenie oraz danych kupującego. Podajemy w treści także dane pełnomocnika, którym może być również nasz pracownik. Treść tak przygotowanego pełnomocnictwa przesyłamy w języku polskim na adres email przyszłego właściciela, który z wydrukowaną wersją powinien udać się do miejscowego notariusza w USA.

Krok drugi – sporządzenie dokumentu

W USA wymagana forma dla pełnomocnictwa to forma pisemna – jedynie z poświadczeniem notarialnym podpisu pełnomocnika (inaczej niż w Polsce, gdzie do nabycia nieruchomości wymaga się pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego), w związku z tym miejscowy notariusz w USA nie powinien nawet wymagać, aby treść pełnomocnictwa była przetłumaczona na angielski (jeśli jednak by tego wymagał, możemy doradzić zmianę biura notarialnego albo przetłumaczenie dokumentu na język angielski, ale ponad wszystko nie jest tu wymagany tłumacz przysięgły). Z praktyki jednak wynika, że notariusz w USA nie będzie wymagał tekstu po angielsku, a jedynie dokona pod polską treścią poświadczenia podpisu Inwestora udzielającego pełnomocnictwa.

Krok trzeci – uzyskanie apostille

Inwestor z pełnomocnictwem, pod którym notariusz poświadczy jego podpis powinien uzyskać apostille. W praktyce jest to pieczęć będąca poświadczeniem, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu i że faktycznie ma moc dokumentu na terenie kraju, w którym został sporządzony. Zatem apostille potwierdza autentyczność podpisu i pieczęci urzędnika zagranicznego, a w tym przypadku notariusza. Polska, jak i USA, są stronami Konwencji Haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z 5 października 1961 roku. To oznacza, że aby móc posłużyć się dokumentem pochodzącym z USA w Polsce, wystarczy, że w miejscowym urzędzie w USA uzyska się wspominany apostille. W USA przeważnie apostille wydaje miejscowe Biuro Sekretarza Stanu, a pod właściwy adres pokieruje Inwestora miejscowy notariusz.

Krok czwarty – przesłanie oryginału pełnomocnictwa do RI

Oryginał pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym i pieczęcią apostille Inwestor wysyła do biura Rodzinnych Inwestycji.

Krok piąty – sprzedaż nieruchomości

Na podstawie przesłanego nam pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym i apostille dokonujemy sprzedaży w imieniu i na rzecz Inwestora. Forma pisemna pełnomocnictwa wystarcza, ponieważ zgodnie z art. 25 Ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe: forma czynności prawnej podlega prawu państwa właściwemu dla tej czynności – zatem jeśli w USA wystarczy forma pisemna dla ważności tego dokumentu to po uzyskaniu apostille można nim posłużyć się także w Polsce.

Bywa, że w Polsce notariusze żądają przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego treści pieczęci notariusza zagranicznego i treści pieczęci Biura Sekretarza Stanu wydającego apostille – jest to jednak niczym nieuzasadnione i są to raczej odosobnione przypadki.

Krok szósty – wysyłamy akt Inwestorowi

Na koniec pobieramy wypis aktu sprzedaży nieruchomości na rzecz Inwestora, a oryginał wysyłamy na jego adres w USA.

mazury

Artykuły z video