Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

O regionach i wartości ziemii >> Czy obcokrajowiec może kupić w...

Czy obcokrajowiec może kupić w Polsce działkę?

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie możliwością zainwestowania w działkę przez obcokrajowców. By odpowiedzieć na to pytanie, warto zajrzeć do ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Zezwolenie MSWiA konieczne

Zezwolenia nie potrzebują cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Oprócz tego, przedsiębiorcy z siedzibą firmy na terytorium jednego z państw UE nie potrzebują zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, niezależnie od jej charakteru – także gruntów rolnych i leśnych. Dla osób spoza UE (mówimy o UE dla uproszczenia, bowiem ściślej jest to obszar spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, który jest nieco liczebniejszy od UE), do nabycia działki wymagane jest zezwolenie MSWiA.

Nie będzie miało znaczenia, że osoba spoza UE posiada PESEL, a nawet to, że zamieszkuje ponad 5 lat w Polsce (bowiem nawet odpowiednio długi okres zamieszkiwania w Polsce nie zwalnia od wymogu uzyskania zezwolenia MSWiA – w sytuacji, gdy mówimy o strefie nadgranicznej – definicji której należy szukać w „Ustawie o ochronie granicy państwowej” – zgodnie z definicją art. 12: strefą nadgraniczną są m.in. gminy położone przy granicy i gminy sąsiadujące z gminami przy granicy – zatem np. będzie to gmina Pozezdrze (jako sąsiadująca z gminą Węgorzewo).

Działka w strefie nadgranicznej

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia MSWiA przez osoby spoza UE, o którym mogliście słyszeć, związane z odpowiednio długim czasem zamieszkiwania w Polsce (tj. min. 5 lat) dotyczy obszarów innych niż położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów nie będących gruntami rolnymi. Istnieją też inne wyłączenia i inne reguły nabycia lokali mieszkalnych, ale w tej chwili nie zajmujemy się tym tematem.

Istnieje jednak możliwość sprzedaży działki w strefie nadgranicznej: wystarczy rejestracja w Polsce spółki mającej osobowość prawną. Również w sytuacji, gdy taka spółka będzie kontrolowana przez cudzoziemca, to i tak będzie można ją traktować jako podmiot z UE i tym samym nie będzie wymagane zezwolenie MSWiA. Potwierdził to Sąd Najwyższy, wydając wyrok w sprawie Hindusa, który nabył nieruchomość „na spółkę” zarejestrowaną w Polsce – pierwotnie właściwy sąd oddalił wniosek o wpis własności do hipoteki, uznając, że spółka kontrolowana przez cudzoziemca jest „osobą zagraniczną”, lecz po batalii sądowej ostatecznie uznano, iż spółka zarejestrowana na terenie UE nie jest „cudzoziemcem”, choćby i cudzoziemiec ją kontrolował.

Artykuły z video