Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

O inwestycjach i inwestowaniu >> Jak Polacy postrzegają inwestycję w...

Jak Polacy postrzegają inwestycję w ziemię?

Według raportu opracowanego przez Kantar Public dla Rodzinnych Inwestycji, więcej niż dwóch na czterech badanych (42%) jest zdania, iż pomimo obecnych cen warto lokować kapitał w ziemię i nieruchomości. 13% respondentów wskazuje, iż opłacalne jest przeznaczanie funduszy jedynie na ziemię, a 3% skłania się ku innym nieruchomościom. Niespełna co piąty respondent jest zdania, że obecnie należy lokować kapitał w inny sposób.

w co inwestować?

Spośród Polaków, którzy wcześniej planowali zakup ziemi, co czwarty (26%) dokonał takiej inwestycji lub ciągle zamierza to zrobić. Taki sam procent (26%) badanych zrezygnował z tej decyzji, natomiast 48% wstrzymało się z działaniem. W przypadku badanych nieplanujących zakupu gruntów, zdecydowana większość (88%) pozostała przy pierwotnej decyzji. Nieco ponad co dziesiąty ankietowany (12%) zmienił zdanie i chce obecnie dokonać zakupu ziemi.

Zakup ziemi antidotum na inflację

Respondenci zwrócili również uwagę na fakt, że ciągły wzrost wartości ziemi (47%) jest główną zaletą lokowania kapitału w ziemię w przypadku inflacji. Ponad jedna trzecia badanych wskazuje na bezpieczeństwo takiej lokaty (37%) oraz możliwość swobodnej zmiany charakteru działki (34%). Z kolei 29% badanych uważa ziemię za najskuteczniejszą formę ochrony pieniędzy, według 24% inflacja dodatnio wpływa na ceny, 23% zwraca uwagę na brak konieczności poświęcenia czasu takiej inwestycji, a w opinii 20% ziemia nie jest narażona na spekulacje. Dla 18% badanych ziemia jest potencjalnym zastawem pod kredyt, tyle samo uważa ją za przewidywalną formę lokowania kapitału.

w co inwestować w 2023 roku

„Ziemia to dobro stałe i w dobie dekoniunktury Polacy dostrzegają zalety inwestowania w nią. Ważne jest dla nich bezpieczeństwo tej formy lokowania kapitału, większe niż, na przykład, na rynkach kapitałowych, oraz stały wzrost jej wartości, mimo inflacji.” – zauważa Jakub Węglarski, Dyrektor Marketingu w firmie Rodzinne Inwestycje.

Niskie ryzyko spadku utraty wartości ziemi oraz bezpieczeństwo takiej inwestycji są najczęściej wymienianymi powodami atrakcyjności lokowania kapitału w ziemię w trakcie konfliktu zbrojnego. Pozostali badani wskazują na skuteczność ochrony pieniądza i na możliwość zagospodarowania działki, natomiast jedna czwarta ankietowanych uważa, że ziemia jest bezobsługowa oraz inwestycja w nią jest przewidywalna. Przekonanie o wzroście wartości ziemi w przypadku konfliktu wyraża 18% badanych, a 17% jest zdania, iż ziemia nie jest narażona na spekulacje.

Artykuły z video