Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Poradnik, czyli jak załatwić... >> Poradnik Inwestora: Doprowadzenie wody na...

Poradnik Inwestora: Doprowadzenie wody na działkę

Dziś o rozwijaniu działki i zwiększaniu jej atrakcyjności dla przyszłych kupców, dzięki zapewnieniu na jej terenie dostępu do wody pitnej. Potencjalny inwestor zazwyczaj chętniej nabywa działkę, jeśli  posiada ona własne ujęcie wody lub istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej. Jeśli bowiem Inwestor zamierza zagospodarować teren, np. wybudować dom lub domek letniskowy, woda na działce będzie mu potrzebna podczas prowadzenia robót budowlanych i nie będzie chciał tracić czasu na jej doprowadzenie.

Woda z sieci wodociągowej

Najchętniej wybieranym rozwiązaniem jest woda z  sieci wodociągowej. Mimo iż jest ona droższa, to zawsze czysta, kontrolowana pod względem jakości i przede wszystkim niewymagająca od użytkowników zbyt wielu działań.

Gminna sieć wodociągowa nie zawsze jednak znajduje się w pobliżu naszej nieruchomości. Koszt jej doprowadzenia blisko naszej działki, byśmy mogli wykonać przyłącze wodociągowe, jest natomiast zbyt duży dla jednego Inwestora. Z tego względu warto się zorganizować i zaprosić większą liczbę właścicieli, którzy posiadają działki w okolicy naszej nieruchomości, aby wykonać ten odcinek wspólnie.

Jeden metr bieżący wykonania sieci wodociągowej aktualnie wynosi około 250,00 zł netto.

By zrealizować własny odcinek sieci wodociągowej, oprócz kosztów związanych z jej fizycznym wykonaniem, Inwestor musi mieć jeszcze budżet na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jej koszty średnio wynoszą około 20.000,00 zł netto (w zależności od długości projektowanej sieci).

Po przygotowaniu dokumentacji projektowej należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę, a następnie zlecić jej realizację wykonawcy.

Kiedy jesteśmy w komfortowej sytuacji i gminna sieć wodociągowa przebiega w pobliżu naszej działki, mamy dużo prostsze zadanie.

Istotne jest zaplanowanie przebiegu przyłącza wodociągowego, aby nie przeszkadzało ono przyszłym inwestorom w zagospodarowaniu terenu działki. Aby doprowadzić wodę na działkę, nie trzeba mieć decyzji o pozwoleniu na budowę, za to trzeba ją zgłosić do urzędu gminy, na której zlokalizowana jest działka. Zasada jest taka, że jeśli w terminie nie otrzymamy odpowiedzi odmownej, to wtedy występujemy do lokalnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej z wnioskiem o uzyskanie warunków technicznych przyłącza wodnego. Instytucja ta wyda nam warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i w oparciu o te wytyczne osoba z uprawnieniami projektanta o specjalizacji sanitarnej przygotowuje projekt przyłącza.

Co ważne, jeśli przy budowie przyłącza musimy poprowadzić wodociąg przez inną działkę lub obok innych sieci (np. gazowych lub elektrycznych), to konieczne jest uzyskanie zgody właściciela terenu lub uzgodnienie z właścicielami sieci, w jaki sposób może on przebiegać.

Projekt przyłącza ze szczegółowymi wytycznymi dot. przebiegu wodociągu, specyfikacji technicznej czy materiałów, które mają być wykorzystane przy budowie, projektant składa we właściwej instytucji, która wydała wcześniej warunki przyłączenia do sieci wodociągowej. Po weryfikacji, można przystąpić do realizacji wodociągu. Najlepiej, jeśli wykona go firma działająca przy danym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjny – nie tylko ma ona bowiem uprawnienia, ale też doświadczenie zw. z realizacją lokalnych wodociągów i najlepiej zna miejscowe warunki.

Na zakończenie potrzebny będzie protokół odbioru przyłącza wodociągowego, który wykonuje inspektor techniczny lub przedstawiciel lokalnego wydziału wodociągów i kanalizacji.

doprowadzenie wody na dzialke

Własne ujęcie wody

Z kolei woda ze studni ma tę zaletę, iż uniezależnia nas od potencjalnych awarii sieci i jest przede wszystkim tania. Niezbędna jest w przypadku, kiedy nie mamy możliwości łatwego podłączenia do lokalnej sieci wodociągowej. Uzyskanie pozwolenia na studnię wymagane jest jedynie wtedy, jeśli planujemy pobór dzienny wody powyżej 5 m3.

Studnia może być kopana (do głębokości 15-20 metrów pod ziemią) – ale wtedy do wody łatwo przenikają zanieczyszczenia –  lub głębinowa – wykonana za pomocą odwiertu, wymagająca dodatkowo pompy wodnej, zestawu hydroforowego oraz wykonania zasilenia elektrycznego pompy. To drugie rozwiązanie jest coraz popularniejsze, ponieważ woda z takiego ujęcia jest oddzielona od powierzchni warstwami nieprzepuszczalnymi i zazwyczaj nadaje się do spożycia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jeśli woda jednak wymagać będzie uzdatniania do picia, pociągnie to za sobą dodatkowe koszty, które powinniśmy przewidzieć już na etapie przygotowawczym. Należy ponadto pamiętać, że położenie wód gruntowych może się zmieniać i może się zdarzyć, że studnia nam wyschnie, a to wymagać będzie kolejnego odwiertu.

Zanim zlecimy wykonanie odwiertu, konieczne jest sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych na działce. Najwięcej informacji zdobędziemy od miejscowej firmy specjalizującej się w wykonawstwie studni i od sąsiadów.

Należy pamiętać, że nie zawsze istnieje możliwość wykonania studni głębinowej ze względu na brak wystarczająco wydajnego podziemnego zwierciadła wody lub jego całkowity brak.

Artykuły z video