Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Analiza rynku >> Na co zwrócić szczególną uwagę...

Na co zwrócić szczególną uwagę przy realizacji inwestycji gruntowych - podstawowe ryzyka

Inwestowanie w grunty jest uważane za jedną z bezpieczniejszych form inwestycji. Kluczowe jest zdefiniowanie czynników, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas rozpoczynania tego procesu. Każdy z dostępnych sposobów inwestowania kapitału niesie za sobą jakieś ryzyka. Co powinniśmy zatem wziąć pod uwagę przy zakupie ziemi? Przyjrzyjmy się bliżej rodzajom ryzyka, które związane są z inwestycjami w grunty.

Eksperci zauważają, że kupno działki jest bardzo dobrą lokatą kapitału ale inwestycja ta jest długoterminowa – może potrwać nawet kilka lat. Bariery jakie towarzyszą wejściu na rynek inwestycji gruntowych dotyczą w dużej mierze ryzyku odnoszącego się do kapitału finansowego. Ceny gruntów wahają się, w zależności od koniunktury – rozwijającej gospodarce towarzyszy zjawisko zwiększenia popytu ale też cen.

Inwestor decydujący się na zainwestowanie środków w grunty powinien zdawać sobie sprawę z tzw. kapitałochłonności

Zakup gruntu wiąże się ze stosunkowo wysokim nakładem finansowym. Przeszkodą, szczególnie dla niedużych inwestorów, jest konieczność zainwestowania większej ilości środków pieniężnych – często pozyskiwanych z obcych źródeł finansowania. Ważne jest by właściwie ocenić swoje możliwości finansowe i zdawać sobie sprawę z wszelkich kosztów pobocznych.
Firmy działające na rynku oferują jednak ciekawe rozwiązania. Niekiedy nie jest wcale konieczne zaangażowanie wysokiego kapitału. Przykładem jest Program Inwestor Ziemski, organizowany przez Rodzinne Inwestycje. Umożliwia on grupowy zakup gruntu (na zasadzie współwłasności) i późniejsze odsprzedanie go. Rozwiązanie to znacznie ogranicza koszty wejścia – wystarczy jedynie 20 tys. zł by móc kupić udział w działce i zacząć inwestować. Z pomocą odpowiedniej firmy, istnieje zatem możliwość ograniczenia kosztu zakupu oraz ryzyka z tym związanego.

Wracając do kosztów – często przy zakupie gruntów rolnych zapominamy o obligatoryjności wniesienia renty planistycznej (opłaty, którą nadaje gmina, w momencie zwiększenia wartości nieruchomości, poprzez zmianę jej przeznaczenia, np. odrolnienie), opłaty adiacenckiej (opłaty nakładanej przez gminę w związku z zwiększeniem jej wartości poprzez np. budowę infrastruktur przez gminę lub podział działki) czy obowiązku zapłaty podatku VAT, w momencie gdy chcemy sprzedać działkę. Powinniśmy zdawać sobie sprawę o wszelkich opłatach, które wiążą się z posiadaniem gruntu lub zwiększaniem jego wartości. Warto tutaj skorzystać z pomocy firm, które specjalizują się w tej dziedzinie. Ich wiedza na temat VAT-u i wszelkich możliwości w tym zakresie (np. ulg podatkowych i najlepszych momentów na sprzedaż), może w znaczącym stopniu zoptymalizować zakup.

Gdy dokonamy podziału działki na mniejsze części, w celu zwiększenia przychodu z jej sprzedaży, należy pamiętać również o uzbrojeniu działki we wszystkie media i kosztach z tym związanych. Podczas tego procesu napotkać można jednak nie tylko przeszkody finansowe. O ile podciągnięcie gazu i prądu nie jest problematyczne, to już w przypadku podłączenia do wodociągu – możemy spotkać się z pewnymi uciążliwościami ze strony gminy, co wymaga niekiedy trudnych negocjacji z jej władzami. Z pomocą tutaj oczywiście przychodzą zewnętrzne firmy, takie jak Rodzinne Inwestycje. Przy zakupie ziemi z ich pomocą, firma zobowiązuje się do zajęcia się wszystkimi formalnościami i uciążliwościami związanymi z uzbrojeniem działki.

Oczywiście należ pamiętać, iż wskazane działania są elementami koniecznymi do zmiany statusu działki na budowlaną, co niesie za sobą pewną pracę, ale umożliwia też znaczne zwiększenie wartości działki, co z kolei przekłada się na możliwość uzyskania wysokiego zysku.

Zainwestowany kapitał często jest niepodzielny

Ważne jest by pamiętać, że trudno jest częściowo odzyskać zainwestowane w grunty środki. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z faktu, iż sprzedaż dużej działki wymaga czasu. W takiej sytuacji warto zwrócić się do takiej firmy jak Rodzinne Inwestycje, która posiada właśnie kanały dystrybucji, umożliwiające szybszy zbycie gruntu. Oczywiście dostępne są też różne inne opcje – możliwe jest np. podzielenie działki i sprzedanie jej części, co wymaga również pracy, pewnych nakładów finansowych lub wsparcia firmy, która się w tym specjalizuje.

Co w momencie gdy chcemy wycofać się z inwestycji i szybko odzyskać zainwestowany kapitał? Niestety tutaj pojawiają się pewne przeszkody. Znalezienie nabywcy, który kupi grunt wymaga często czasu.

Wymagana wiedza o rynku i branży

Rynek nieruchomości, w tym gruntowych, jest ogromny i wymaga od jego uczestników szerokiej wiedzy. Niezbędne jest orientowanie się w obowiązujących przepisach prawa oraz posiadanie umiejętności zauważenia okazji na rynku. Istotne znaczenie przy działkach ma np. ich położenie (ciekawa lokalizacja, okolica, sąsiedztwo, planowane inwestycje w okolicy) czy też klasa gruntu.

Inwestorzy często dokonują zakupu gruntu, bez wcześniejszej analizy jego statusu prawnego. Istotnym jest by wcześniej potwierdzić czy informacje uzyskane w gminie o jego przeznaczeniu, pokrywają się z tymi w warunkach zabudowy oraz miejscowym planie zagospodarowania terenu – bowiem to te dokumenty są konieczne przy ubieganie się o pozwolenie na budowę.

Zapominamy o czynnikach zewnętrznych

Dokonując zakupu gruntu należy zdawać sobie sprawę, że możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na zwrot inwestycji – niektóre prace planistyczne trwają bardzo długo.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystko może przebiec zgodnie z planami. Bowiem zdarzają się sytuacje, że nie udaje się uzyskać pozwolenia na budowę, ponieważ np. kupiliśmy dużą działkę (stosunkowo tanią) ale znajdują się na niej nieużytki lub las.

Oczywiście inwestor nie jest skazany jedynie na siebie – zawsze może skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy, która jest ekspertem w tej dziedzinie. Z jej pomocą możliwe jest wyszukanie odpowiedniego gruntu pod inwestycję i zwiększenie jego wartości. Pozytywną opinią w tym zakresie cieszy się firma Rodzinne Inwestycje, która umożliwia rozpoczęcie inwestowania w grunty bez udziału wysokiego kapitału, przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa, rzetelności oraz wysokiej stopy zwrotu. To firma działająca w sektorze inwestycji od wielu lat i wykazująca się dużą skutecznością. Z jej pomocą możliwy jest zakup najbardziej atrakcyjnej ziemi, zwiększenie jej wartości oraz zminimalizowanie jakiegokolwiek ryzyka.

Zauważyć można, iż inwestowanie w grunty nie jest takie łatwe. Jednakże z pewnością jest bardzo opłacalne, a jego zwolenników nie brakuje. Szczególnie w tym momencie, gdy inwestorów pojawia się coraz więcej, a czynników wpływających na sukces z właściwym ulokowaniem kapitału w ziemię jest tak wiele, warto jest skorzystać z pomocy firmy, która się w tym specjalizuje i będzie wsparciem na każdym etapie procesu zakupowego, a co za tym idzie – ograniczy ryzyko i zwiększy zysk.

Artykuły z video