Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

O inwestycjach i inwestowaniu >> Jak podnieść wartość działki?

Jak podnieść wartość działki?

Osoby, które myślą o sprzedaży posiadanej działki, chcą – co zrozumiałe – otrzymać za nią jak najwyższą cenę. Czasem potrzebne jest jednak najpierw wykonanie dodatkowych czynności, które pozwolą na podniesienie wartości działki. Co można zatem zrobić?

Jak zwiększyć wartość działki? Ważne jest uregulowanie stanu prawnego

Nie jest tajemnicą, że potencjalny nabywca (niezależnie, czy chodzi o lokal mieszkalny, czy działkę) zawsze sprawdza stan prawny nieruchomości. Jeśli w księdze wieczystej sprzedawanej działki widnieją jakiekolwiek obciążenia lub roszczenia osób trzecich, to prawdopodobnie zniechęci to potencjalnych kupców do dokonania transakcji. Tym samym sprzedający powinien w pierwszej kolejności zająć się uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

Zwiększenie wartości działki poprzez jej uzbrojenie i wydanie warunków zabudowy

Osoby, które zamierzają sprzedać działkę budowlaną, mogą stosunkowo łatwo zwiększyć wartość gruntu. Po pierwsze, w miarę możliwości warto zadbać o wydanie warunków zabudowy (w sytuacji, gdy działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Dzięki temu potencjalny nabywca ma jasność, jakiego rodzaju budynek może postawić na działce będącej przedmiotem transakcji. Co istotne, wystąpienie o wydanie warunków zabudowy nie wiąże się dla właściciela z jakimikolwiek kosztami.

Innym sposobem na zwiększenie wartości działki jest jej uzbrojenie, czyli zapewnienie dostępu do mediów. Zapewnienie przyłączy prądu, wody, a także – ewentualnie – gazu i kanalizacji będzie jednak wiązać się z już znacznie większym wysiłkiem ze strony właściciela nieruchomości. Co więcej, instalacja odpowiednich przyłączy w granicach działki oznacza dodatkowe koszty. Jednocześnie właściciel nieruchomości powinien najpierw zorientować się, czy uzbrojenie działki w ogóle jest możliwe; nierzadko w pobliżu nie przebiegają odpowiednie linie, pozwalające na instalację przyłączy i tym samym uzbrojenie działki.

Odrolnienie działki rolnej jako sposób na zwiększenie jej wartości

O ile stosunkowo łatwo zwiększyć wartość działki budowlanej, o tyle nieco trudniejsze może to być w przypadku działki rolnej. Czasem najlepszym sposobem będzie jej odrolnienie – o ile oczywiście jest w ogóle możliwe.  Wiele zależy m.in. od klasy gruntów; znacznie prostsze będzie odrolnienie działki, na terenie której znajdują się grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Właściciel działki musi jednak przygotować się na to, że proces odrolnienia może trwać dość długo – z tego względu warto przystąpić do niego znacznie wcześniej.

Dodatkowe sposoby na zwiększenie wartości działki

Osoby, które dążą do zwiększenia wartości gruntu mogą również niekiedy pokusić się o zmianę kształtu działki na korzystniejszy. Zazwyczaj jest to jednak możliwe głównie w sytuacji, gdy sprzedający posiada kilka działek (lub jedną dużą) i może odpowiednio je scalić lub podzielić teren na kilka mniejszych działek o bardziej regularnym kształcie.

Innym sposobem na zwiększenie wartości działki jest zapewnienie jej – w miarę możliwości – dostępu do drogi publicznej. Należy pamiętać, że bez dostępu do drogi niemożliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę domu.

Wartość działki można zatem zwiększyć na kilka sposobów – należy jednak pamiętać, że często nie wszystkie będą możliwe do wykorzystania.

Artykuły z video