Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Mądrze inwestując

spełniasz marzenia

Poradnik, czyli jak załatwić... >> Zakup działki w celach inwestycyjnych...

Zakup działki w celach inwestycyjnych – o jakich formalnościach należy pamiętać?

Przy zakupie działki, tak jak w przypadku innych inwestycji, nabywca musi liczyć się z koniecznością dopełnienia określonych formalności. Jakie dokumenty są potrzebne przy zakupie działki na cele inwestycyjne, na jakie dodatkowe koszty musi przygotować się inwestor oraz co powinien zrobić już po dokonaniu transakcji?

Kupno działki – formalności, o których nie można zapomnieć

Inwestor, który po przeanalizowaniu wszystkich niezbędnych kwestii zdecyduje się na zakup konkretnej działki, może przystąpić do transakcji.

Najważniejszym dokumentem w całym procesie zakupu jest umowa sprzedaży działki. Zgodnie z przepisami, aby była ważna, musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Do aktu muszą zostać załączone odpowiednie dokumenty; obowiązek ich dostarczenia leży jednak po stronie sprzedającego. Właściciel działki powinien przedstawić dokument potwierdzający posiadanie działki, wypis z rejestru gruntu, wyrys z mapy ewidencyjnej, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP, a także – w zależności od indywidualnych cech nieruchomości – dodatkowe dokumenty (np. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest położona na terenie rewitalizacyjnym).

Oprócz tego w akcie notarialnym muszą znaleźć się takie informacje, jak: dane stron umowy, cena sprzedaży wraz ze sposobem jej zapłaty, data i warunki wydania działki oraz zaświadczenie o braku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości.

Inwestor, który udaje się na podpisanie umowy kupna-sprzedaży działki musi pamiętać, by zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Koszty przy zakupie działki: taksa notarialna i podatek

Inwestor, oprócz kosztu zakupu działki, musi liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Zazwyczaj to na nabywcy spoczywa obowiązek pokrycia kosztów usługi notariusza. Maksymalną kwotę, jakiej może zażądać notariusz, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28. czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Rozporządzenie uzależnia wysokość opłaty notarialnej od wartości nieruchomości.

Taksa notarialna to jednak nie wszystko. Kupno działki wiąże się też z koniecznością zapłaty podatku. Jeśli sprzedającym jest osoba fizyczna, nabywca musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2 proc. od ceny nieruchomości wpisanej do aktu notarialnego. Z kolei w przypadku gdy sprzedającym jest przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, inwestor musi zapłacić podatek VAT – choć warto mieć świadomość, że zazwyczaj podatek ten jest już zawarty w cenie nieruchomości (najczęściej w ofertach podawana jest kwota brutto).

Zgłoszenie zakupu działki

Nabywca musi pamiętać o jeszcze jednej kwestii – konieczne jest zgłoszenie zakupu działki. Należy tego dokonać na urzędowym formularzu IN-1 w urzędzie gminy lub miasta, na terenie którego położona jest nieruchomość. Nabywca ma na to 14 dni od nabycia działki.

Warto też pamiętać, że jeśli zakup działki został sfinansowany kredytem hipotecznym, konieczne jest też złożenie deklaracji PCC-3 do Urzędu Skarbowego oraz zapłata podatku.

domek na mazurach

Artykuły z video